Svalgonäs i äldre tider

Bröllopet mellan Oskar Kanon och Augusta Vesterlund. Fotot kommer från Vilhelminas fotoarkiv.

Namn räknat från vänster (oavsett rad):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
Ida
Jonas
Märta Brita
Hanna
Erik Petter
Konrad
Oskar
Frans
Augusta
Ester
Emma
Per Olov
Freddy
Signe
Hildebrand
Lars
 
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon
Kanon f. Vesterlund
Vesterlund
Vesterlund
Vesterlund
Eliasson
Vesterlund
Eliasson
Boman
 

Från vänster (text Dagny) 1. Emma Vesterlund; 2. Johan Magnus Vesterlund (farfars bror); 3. Augusta Kanon; 4. Sofia, Johan Magnus hustru med blombukett; 5. Oskar Kanon; 6. Nils-Olov Vesterlund, farfar; 7. Ester Karlsson; 8. Maria Vesterlund, farmor; 9. Per-Olof Vesterlund; 10. Johan Vesterlund; 11. Signe Vesterlund. Kortet bör vara taget ca 1914-1918 Viss osäkerhet finns för nr 3 och nr 7.

Detta är den tredje ( eller fjärde?) båten i passagerartrafik.

Oskar Kanon vid slipstenen. Hela tiden måste liarna slipas.

Oskar Kanon uppe på fjället vid det så kallade 'Skalet'.

Familjen Kanon: Vega, Sigvard, Aina, Augusta, Oskar och Arvid. Saknas gör Gerda och Beda

Elise Westerlund porträtterad av Karin Nordberg, (Mokano)

Levi Pethrus, Bert Strandberg och prästen Erik Daunius vid religiöst möte hos P-O Westerlund. Det sägs att namnet 'Daunius' togs från fjället Daunatjåkko som syns på andra bilder här. Observera ställningen till vindkraftverket i bakgrunden. Det var inte ovanligt med vindkraftverk på landsbygden på den tiden. Men på vintern kunde det vara vindstilla flera dar och då fick man förlita sig på fotogenlamporna. Till höger väntar Tina Westerlund?  på ett tillfälle att säga att kaffet är klart. Kopparna står uppdukade på bordet i bakgrunden. Utanför bilden leker Folke med Sven kullerbytta nedför slänten. Folke är lite äldre och får ibland hedersuppdraget att klippa de yngre gossarna i byn. Till vänster i bakgrunden syns byns bagarstuga. Där hade man säkert bakat ett mycket gott tunnbröd av norrländsk typ. Levi Pethrus hade en sommarstuga i byn Fättjaur tvärs över sjön ovanför sundet mellan Nedre och Övre Fättjaur och fiskade om inte i Gennesarets sjö, dock i Fättjaur sjö.

En samling ungdomar samlade vid ravinen på Daunatjåkko. I bakgrunden gården Nygård där Anna och Linder Alfredsson bodde. Anna var syster till Johan Barruk och välkänd för sina samiska handarbeten. I  fjärran syns Kittelfjället.

Namn räknat från vänster (oavsett rad): Anders Klementsson?, Staffan Engebrand, Barbro Troedsson, Arvid Kanon, Aina Kanon, Elving Vesterlund, Johan Barruk, Klas Engebrand, Gerda Kanon, Kerstin Strandberg, Vedian Engebrand, Arne Hansson, Edvard Kanon, Rune Engebrand?, Freddy Engebrand, Folke Vesterlund, Okänd.

Bröderna Engebrand, söner till Kristina och Hildebrand Eliasson i Borkan, lite senare.
Alla pojkarna antog efternamnet Engebrand.
Från vänster : Rune Engebrand, Staffan Engebrand, Klas Engebrand, Tage Engebrand, Freddy Engebrand, Vedian Engebrand.

Bilden från Vilhelmina kommuns fotoarkiv

Byn är samlad vid båthuset för kaffe med dopp. Lägg märke till hur lite träd och buskar det finns till vänster om båthuset jämfört med idag.  Stående Sven Strandberg. Hitanför ser vi Vega och därefter Sigvard. I mitten ser vi Oskar Kanon. Skymd bakom sitter Anna Strandberg som känns igen på förklädet.  Längst bort ser vi Tina. Till höger om Tina sitter Ture med sonen Håkan och Beda, Oskars dotter. Mellan Beda och Johan ser vi kalufsen på Beda och Tures barn nr 2. Längst fram till höger sitter Viktor med pappa Johan bredvid.

Elise Westerlund, Arvid Kanon och Elving Westerlund på väg, kanske till Fatmomakke för att fira midsommar?

7

På Långfredagen brukade byn göra en tur upp mot Gilletsfjället (Jilletje) och göra upp eld och koka kaffe. Från vänster Kerstin Strandberg, Anna Strandberg, Folke Westerlund, Lasse Öhman, Elving Westerlund, Arvid Kanon, Olof Strandberg, Sven Strandberg, Tina Westerlund, Viktor Westerlund, Johan Westerlund, Erik Strandberg, Hildebrand Eliason. Kerstin öppnade så småningom en butik i Baia Domizia i Italien men bor nu (2008) i ett servicehus i Uppsala, Anna var telegrafexpeditör i Lycksele och fyllde 100 år 1998, Folke arbetade i skogen , Lasse, kamrat med Erik, blev flygingenjör och flyttade till Kanada, Elving blev skogsarbetare, Arvid vägmästare i Dikanäs, Olof följde i sin fars fotspår och blev jägmästare, Sven blev tjänsteman vid Ericsson, Tina (något skymd) bosatt i byn, sonen Viktor officer vid Lv7 i Luleå, Johan bosatt i byn, Erik blev lärare i Skellefteå, och Hildebrand, bosatt i Borkan, blev även han mycket gammal. Se annat kort. 

 

 

Gun och Johan Vesterlund hjälper Anna Strandberg med transporten.

Trappmöte med Anna Strandberg, Dagny Canon, Irene Westerlund och Dagny Hansson, Henriksfjäll

P-O:s gamla bod finns inte mer

2012-04-30