Protokoll mm

 

 

Till samtliga stugägare och båtägare i SvalIgonäs bv.

Enligt den numera tradition som skapats hölls även år 2011, på midsommarafton, en byaträff.

Mötet var välbesökt och trevligt med gott kaffe och bröd..

Vi var i år hos Elise o Lars.

Många var de frågor som dryftades och båtplatser på "vägsidan "samt därmed vikten av att ordna båtplatser för alla diskuterades.

En rensning av strandremsan skulle innebära att gamla båtledningen PO:s motorbåtsplats) skulle finnas tillgänglig för alla vid lastning i båt.

Även vikten av att inte tillåta parkering nere vid sjön (vändplatsen) talade vi om. Parkerade bilar hindrar det goda syfte som vändplanen har, nämligen att köra ner med bil/vagn och lasta direkt i båt

Detta med parkeringen är inget större problem eftersom vi som är med på dessa "träffar i byn" ofta har pratat om det. Jag skriver bara ner detta för eventuella gäster eller besök. Viktigt att man som Svallgonäsbo informerar sina besökare, då kommer det att fungera.

Jag fick ett uppdrag på mötet (midsommarafton) att skriva ner några rader om båtplatser och parkering.

Irene L skulle kolla med Länsstyrelsen om det fanns hinder för att åtgärda strandremsan, enl LST är det OK! Vi måste kunna ta oss in och ut i båt på ett någorlunda säkert sätt.

Jag sammanfattar; omkr 9-10 båtar finns det i byn, problem med platser, JA. Åtgärd: Engagera  en duktig person som "rensar" strandremsan på båda sidor om befintlig båtpl. (grävmaskin). Foton finns. Jobbet bör göras när det är låg-vatten (sensommaren)??

Detta kommer att innebära en kostnad som vi förhoppningsvis kan klara av tillsammans, det vore bra för oss alla. Sommaren 2012 ???

Ideer eller funderingar? Alla synpunkter är välkomna.

Berätta: Informera besökare/anhöriga om vad som gäller, med båtar och parkering, dom kan inte veta om inte vi berättar.

Örebro den 12 sept 2011 Dagny Canon

eu tel 019-611 0255

e-post dagny.canon@telia.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECKNINGAR FÖRDA VID VÅR BYASTÄMMA HOS LARSSONS DEN 24 juni 2011 (MIDSOMMARAFTON KL. 14.00).

Närvarande: Astrid, Viktor, Elise, Lars, Helen, !rene, Sven, Roger och Bert.

Tack får gott fika.

1. Viktor öppnade stämman och föredrog dagordningen samt passade även på att framföra

ett tack får det fina bordet som Sven hade skaffat, som nu står vid stranden, (sanna).

2. Båtplatser (andra sidan). Ev. ansökan till länsstyrelsen får att få gräva ut så att det blir

flera båtplatser, det är idag för grunt. Roger fixar ritning och sätter upp skylt

(parkeringsförbud).

3. Bagarstugan: Irene har köpt plåt samt virke till en kostnad av 6-7 000:- Telefonstolpar

skall ej användas. Irene skall få fram kostnadsfårslag. Svalt intresse för denna fråga.

4. Viktor och Roger skall vara "fiskepoliser".

5. Ingen förändring gällande jakten (skall vara som tidigare). Tillgången på fisk är får

närvarande bra.

6. Fiskepengar och allmänningspengar skall slås ihop. Viktor utreder skattefrågan.

7. Viktor försöker hitta en dag för gemensamt arbete med våra vägar.

8. Övrigt: Det fattas en åra till "flotten". Dagny fixar fånster till "postboa". Sven tar tillvara

diskbänken vid "postboa" .

Dessa anteckningar är nedskrivna av Lars-Erik Larsson.